ZAWIESZENIE ZAJĘĆ - informacja

Venos Studio kartka muzyka do netu
Szanowni Państwo,
Uczniowie i Rodzice oraz wszyscy związani z VENO'S STUDIO

W związku z podjęciem kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu instytucji kultury oraz placówek szkolnictwa artystycznego. Prywatna Szkołą Muzyczna I i II st. VENO’S STUDIO jako placówka systemu szkolnictwa artystycznego zobowiązana jest do zastosowania się do tej decyzji.

W związku z powyższym informujemy, iż zajęcia muzyczne od czwartku 12 marca do 25 marca 2020 roku ulegają zawieszeniu a budynek KURORTU QULTURY Gajowa 9 zostaje zamknięty. O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco. Jednocześnie informujemy, iż po ustabilizowaniu sytuacji będzie możliwość odrobienia tych zajęć.
Z poważaniem
Wenancjusz Ochmann

Archiwalia